La presentació del Butlletí del GCMR-CER se centra en la industrialització i Anton Borja