La proposta d’ordenances del govern inclou una nova rebaixa de l’IBI