La Setmana de Prevenció de Residus evita la generació de 513 kg de deixalles a la ciutat