La SoniK celebra el Kastanyasso Festival amb mitja dotzena de concerts