La suspensió de la tramitació del PEU de Can Carreras i Can Balasc es manté un any més