La Taula de la Competitivitat Industrial proposa prop de 40 accions concretes de millora en el seu primer any de vida