La taxa de supervivència de les empreses assessorades per l’OSE, per sobre la mitjana