La tercera edició del Mercat viu de nit, èxit de nou a Rubí