La Torre Bassas, l’Ateneu i la Biblioteca de Rubí posen en marxa el banc dels idiomes