La Torre Bassas obre aquest mes dues aules d’estudi