Acord entre la PAH i Catalunya Caixa per aixecar l’acampada