La UAR organitza un trofeu de promoció de la Federació Catalana