La UP Las Torres-Rubí renuncia a jugar a la Lliga Catalana per discrepàncies amb la federació