La vida de Companys es pot resseguir al Museu del Castell