La Xarxa local s’interessa pel funcionament de la Finestreta Única Empresarial de Rubí