L’aigua de les fonts naturals de Rubí no és apta per al consum humà