L’Ajuntament adapta una trentena de parades del bus urbà per fer-les accessibles