L’Ajuntament assumeix la gestió directa de la Torre Bassas