L’Ajuntament contesta a l’AUP que el preu dels serveis fúnebres ja està regulat