L’Ajuntament crea la comissió especial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal