L’Ajuntament crearà un Consell municipal de salut i qualitat de vida