L’Ajuntament vol aprovar el nou Pla d’Extractives el febrer de 2023