L’alcaldessa dóna a conèixer el Pla d’inversions 2014-2015 als contractistes de la ciutat