L’Alcaldia als barris torna a Can Fatjó, Els Avets, Can Ximelis, Can Serrafossà i Sant Jordi Parc