L’AUP proposa un nou Centre Obert per infants en risc social