L’AUP vol que les entitats inscrites al Registre estiguin exemptes de pagar taxes per usar espais municipals