Les Cambres de Comerç de Terrassa i Sabadell organitzen una subhasta energètica per les empreses de la comarca