Les colles Galzeran de l’Escola Flor de Neu triomfen a ?’dena