Les colles Galzeran signen una bona actuació a Esparreguera