Les Escoles Montserrat i les primeres eleccions democràtiques, al Butlletí