Les JERC Vallès Occidental es constitueixen com a nova federació a Rubí