Les obres de la Biblioteca milloren la climatització i l’eficiència energètica