Les subvencions a entitats es poden demanar abans del 20 de juny