L’Escola d’Emprenedoria de Rubí ensenya a elaborar un pla d’empresa en anglès