L’exposició de Miquel Planchart es prorroga fins a l’1 de març