L’oposició es mostra expectant i indignada pel que succeeix amb l’empresa TMA