L’oposició força el govern a retirar el nomenament dels alts càrrecs