L’OSE va donar suport a la creació de 32 empreses l’any passat