Més inversió als polígons i la reforma del centre, propostes de CDC pel 2016