Miquel Mas exposa ‘De la figuració a l’abstracció’ a EdRa