Modificació horària dels serveis municipals a l’estiu