Mostra de pintura digital i escultura ‘rakú’ a La Claraboia