Mostra d’il·lustració i mobiliari a edRa per part d’exalumnes de l’escola