Mostra sobre el Rubí d’abans amb fotografies antigues a l’auditori Vallhonrat