Nomenats els nous membres del Consell Assessor de Ràdio Rubí dos anys després de l’inici del mandat