Nova jornada de neteja a Can Xercavins de la mà de Caçadors de Trastets