Nova sessió de la mesa de seguiment dels abocadors