Nova zona de jocs infantils a la plaça Salvador Allende