Nova zona d’esbarjo per a gossos de més de 2.000 m2