Núria Buenaventura, inhabilitada 3 anys per autoritzar la caça d’ocells protegits